Van den Berk I Tjonck Architects, staat voor het maken van heldere gebouwconcepten die antwoord geven op

de huisvestingseisen en verwachtingen van de opdrachtgever. De kwaliteiten van de plek en de omgeving, de

functionaliteit en de dienstbaarheid, in de meest ruime zin, vormen de leidraad in het creëren van een

krachtige unieke vorm gekenmerkt door haar eenvoud en kracht. Daarbij worden er bewust oplossingen gecreëerd

die een bouwplan naar een hoger niveau brengen. Een meerwaarde voor het bouwwerk, de omgeving en de

gebruiker.

Mark van den Berk is een veelzijdige architect, startend na zijn studie als Archiprix-genomineerde, en

nu opererend vanuit de techniek en architectuur, als een vormgever pur sang, waarbij de oplossing de opgave

overstijgt.

Rik Tjonck is een ervaren allrounder, en is als architect vanaf de eerste schets tot oplevering betrokken

bij alle fasen van het bouwproces. Zijn bouwprojecten door de jaren heen zijn divers: van vrijstaande

woningen en appartementgebouwen tot bedrijfsgebouwen en horecapaviljoens.

Jerrel Soetoredjo is een architect die uitstekend het maken van 2D en 3D (Revit) tekeningen beheerst

en genereert als spil in de planvorming.

Mark van den Berk, Rik Tjonck en Jerrel Soetoredjo kennen elkaar al jaren en vormen een sterk team. In de

samenwerking weten ze hun eigen kwaliteiten te gebruiken en te combineren tot krachtige oplossingen op het

gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en design.

NB.:

afbeeldingen voorzien van de tekst ‘Blom Architects’ zijn mede ontworpen/uitgewerkt tijdens het dienstverband bij Blom Architects BV te Rijsbergen

Privacyverklaring en toestemming

Van den Berk I Tjonck Architects BV verklaart de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken en te beschermen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mei 2018.

Het bureau bewaart persoonsgegevens voor zakelijke communicatie en om te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen. Dit betreft uitsluitend gegevens die onze relaties actief aan ons verstrekken of gegevens die via openbare bronnen zoals de website van een relatie verkrijgbaar zijn. Hiermee geeft u ons tevens toestemming om deze gegevens voor het nakomen van contractuele verplichtingen en overige advies werkzaamheden, te verstrekken aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering ervan.

Van den Berk I Tjonck Architects BV verwerkt in eigen beheer en handmatig (zakelijke) NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en functie in haar adressenbestand en bewaart deze tot uiterlijk tien jaar na beëindiging van de relatie. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de relatie en om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Bedrijfsgegevens zoals opvraagbaar in de KvK kunnen nodig zijn en gebruikt worden om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichting zoals bij het aanvragen van vergunningen etc. in het “Online Omgevingsloket” en zo nodig op papier.

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website.

Van den Berk I Tjonck Architects BV neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en misbruik tegen te gaan. Door ons bewaarde persoonsgegevens zijn op uw verzoek te corrigeren of te laten verwijderen via info@vdberktjonckarch.nl.